MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

wij hebben het antwoord!
MVO

MVO

Bergschenhoek Luchtcomfort richt zich gezamelijk met alle R-Vent-bedrijven op continuïteit op de lange termijn. De omgeving waarbinnen R-Vent-bedrijven opereren, wordt steeds complexer. Stakeholders stellen hoge eisen. In deze omgeving is het nemen van verantwoordelijkheid voor wettelijk correct gedrag en ethisch ondernemen groot.

R-Vent-bedrijven hebben hun goede naam en reputatie hoog te houden en handelen daar ook naar; alle stakeholders verwachten immers dat wij competent, eerlijk en betrouwbaar zijn. In de MVO-verklaring committeren wij ons aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2015 is er een MVO-nulmeting verricht om prestaties in kaart te brengen.

Op basis hiervan is een MVO-beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Wij evalueren jaarlijks ons MVO-beleid en de bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze in lijn blijven met onze toekomstvisie. Via onderstaande link kunt u het MVO Jaarverslag 2021 van de R-Vent-bedrijven downloaden.